Vi er i stand til at programmere de fleste typer PLC´ere og har de nødvendige software og hardware hertil. 

 

Personalet deltager løbende i relevante kurser indenfor området.